mjölet

1800

1806 byggdes kvarnen av byborna i Kyrkotorp här. Intill låg torpstugan (se bilden ovan) där mjölnare och senare maskinist för kraftverket bodde. Stugan revs 1935 men det renoverade kvarnhuset finns kvar än idag.

Spåren av de forna hjältarna finner vi runt om på Laxforsen. Det väcker känslor av ödmjukhet och respekt för de människor som skapat förutsättningar för vårt moderna samhälle.

elektriciteten

1900

I början av 1900-talet gick man ur huse för att elektrifiera landsbygden och 1915 invigdes kraftverket på Laxforsen, då kallat Djursjöbäcken. Bönderna i trakten slet med att bygga fördämningar och kraftverk och drog kablar så långt bort som till Annebergs centrum.  Allt eftersom kablarna drogs fram så tändes gårdarna upp. Det kostade 6 kr per 25 W lampa och år.


laxodlingen

1950

Fiskodling som bedrevs på Laxforsen startade redan på 50-talet. Många 10-tals miljoner laxsmolt föddes upp här i anläggningen för att sedan säljas vidare till laxuppfödare och slutligen hamna på middagsbordet. Några tusen laxsmolt behölls varje år inom anläggningen för att födas upp till större storlekar. De stora fiskarna planterades sedan ut i sjön eller såldes vidare till sportfiskare för utsättning i put&take-sjöar.

När anläggningen stod på topp under 1980 – 90-talet var Laxforsen Fiskodling AB en av de modernaste fiskodlingarna som fanns. Hit reste odlare från stora delar av världen för att lära sig om fiskodling. EWOS, ett dotterbolag till Alfa-Laval var de som ägde och drev fiskodlingen. När vi övertog Laxforsen 2004 var produktionen fortfarande igång, men det krävdes mycket jobb för att hålla den vid liv och vi insåg snart att vi inte skulle räcka till. Snart valde vi att dra ner på uppfödningen och runt 2008 var fiskodlingen helt avvecklad. Istället valde vi att börja fokusera på uthyrning av sjön och Sjöstugan. Vid det här laget finns inte mycket av fiskodlingen kvar i huvudanläggningen nedanför sjön. De stora karen har sågats ner, hallarna tömts och nya användningsområden har tagit plats i byggnaden. För de som hyr Sjöstugan är huvudanläggningen bara bakgrundsbrus när man åker förbi uppför den branta grusbacken, den har redan haft sin storhetstid. Idag är vi unika på grund av det stora lugn som finns i varje andetag vid sjön.

Det är inte längre varken mjölet, elektriciteten eller regnbågslaxarna som är i fokus - utan naturen.